top of page

O NÁS

Sme firma špecializovaná na aplikáciu molekulárnej genetiky do každodenného života ľudí. Naše produkty sa zaoberajú interpretáciou genetických dát ľudí, zvierat ako aj ich použitia v identifikácii potravín a ich vysledovateľnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2016, ako vedecký STARTUP s cieľom aplikovať najnovšie poznatky molekulárnej genetiky a nutrigenomiky do praxe.

Smerovanie spoločnosti je pod neustálym dohľadom jej zakladateľa doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD, ktorý pôsobí ako súdny znalec v oblasti Genetiky a Potravinárstva.

Napojenie spoločnosti na najmodernejšie výstupy vedy umožňuje neustále dopĺňať ponuku testov o najnovšie poznatky a tak maximalizovať mieru informácií poskytovanú našim klientom.

OCENENIA

V roku 2019 sme sa zapojili do Európskej súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZE v ktorej sme prezentovali koncept produktu NU3GEN FOOD, v ktorom sme použili najmodernejšie poznatky s oblasti genetiky do personalizácie výživy a vysledovateľnosti pôvodu potravín. Projekt bol komisiou odborníkou vyhodnotený ako najlepší.

nu3gen_winner.webp
EITfood-winner.png

PROJEKTY

2012

V roku 2012 sa zakladajúci členovia projektu NU3Gen stretli v projekte s názvom “Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín”. Projekt bol financovaný zo zdrojov agentúry pre vedu a výskum a jedným z jeho výstupov bolo aj založení spoločnosti NU3Gen s.r.o zameranej na aplikáciu najmodernejších poznatkov molekulárnej a populačnej genetiky do bežného života ľudí. 

2017

Dlhodobou spoluprácou kolektívu NU3Gen a Fakulty telesnej výchovy pri UKF v Nitre vznikol projekt “Možnosti genetického testovania pri identifikácii športového talentu”. Cieľom projektu bolo vytvoriť model pre maximalizáciu športového potenciálu a elimináciu rizika spojeného so športom.

2020

Výsledok zapájania spoločnosti NU3Gen do európskych inovačných schém a projektov je projekt “EIT Food Consumer Engagement Labs, 2020”. Cieľom projektu je zapojenie seniorov do vývoja funkčnej potraviny s možnosťou jej personalizácie na základe genetických predispozícií. Využitie najmodernejších technologických prístupov výroby produktu spolu s využítím poznatkov o personalizovanej bezpečnosti potravín dáva predpoklad vytvorenia konceptu potraviny ktorá je optimalizovaná pre požiadavky každého jednotlivého konzumneta.

NU3Gen TÍM

Nu3Gen_foto1.png

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Personalizovaná genetika

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png
Nu3Gen_foto3.png

Ing. Miroslav Bariak, PhD.

Data mining a automatizácia

rgvsin_edited.png
Nu3Gen_foto2.png

prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Biodiverzita živočíchov

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png
vafci_edited_edited.png

Ing. Martin Vavrica

Predaj a obchod

rgvsin_edited.png
Nu3Gen_foto4.png

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Senzorická analýza

rgvsin_edited.png
rgvsin_edited.png
F.Urban.jpg

Mgr. František Urban

Key Account Manager

rgvsin_edited.png
bottom of page